اینترنتADSL یا همان اینترنت پرسرعتADSL یاADSL2+ امکان کارآمدی است که کاربران را قادر می‌سازد تنها با استفاده از یک خط تلفن، کامپیوتر و مودمADSL2+، بتوانند بدون مشغول کردن خط تلفن، به صورت دایم و پرسرعت به اینترنت متصل شوند.

  گروه شرکت‌های نت فور به عنوان مجموعه‌ی بخش خصوصی ارایه‌ی کننده‌ی خدمات اینترنت و خدمات اینترنتADSL در ایران، هم‌اکنون خدمات اینترنت پرسرعت(ADSL2+) را با ویژگی های منحصر به فرد در سطح وسیعی در کل کشور به کاربران ارایه می‌کند. به گونه‌ای که در سطح شهر تهران، تقریبا" کلیه‌ی مناطق تحت پوشش خدمات اینترنت پرسرعتADSL2+ نت فور می باشند و در سطح کشور نیز نمایندگی‌های نت فور در تمامی استان‌ها آماده‌ی ارایه‌ی خدمات اینترنت پرسرعتADSL2+ نت فور هستند. چه آن که، با گسترش شبکه‌ی نت فور در استان‌های مختلف کشور، امکان برقراری ارتباط میان شعبه‌های مختلف سازمان‌هایی که پراکندگی جغرافیایی دارند، فراهم است و استفاده ازADSL2+ خدمات اینترنت پرسرعتمی‌تواند ارتباط با اینترنت را با ضریب اطمینان و امنیت بالا برای این منظور فراهم آورد.

گفتنی‌ست، در حال حاضر، ده‌ها هزار نفر از کاربران خانگی و سازمان‌ها و موسسات خصوصی و دولتی از خدمات اینترنت پرسرعتADSL نت فور استفاده می‌کنند و رضایت خاطر کاربران از کیفیت خدمات ارایه شده و پشتیبانی مستمر و موثر نت فور از این خدمات، موجب گردیده تا روزانه شمار زیادی به جمع خانواده‌ی مشتریان نت فور در این حوزه بپیوندند و نت فور در این بخش از بازار نیز سهم چشم‌گیری را با فاصله‌ی قابل توجهی نسبت به شرکت‌های همکار به خود اختصاص دهد.

Facebook  Twitter  Dribbble